Officemate
Officemate
LOG IN

OfficeMate e-Procurement ระบบจัดซื้อออนไลน์สำหรับองค์กร

ออฟฟิศเมท ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานไอทีและเฟอร์นิเจอร์ออฟฟิศ ที่คัดสรรสินค้าคุณภาพกว่า 15,000 รายการ จัดจำหน่ายด้วยระบบแค็ตตาล็อก โดยมีพนักงาน Call Center บริการรับการสั่งซื้อและระบบออนไลน์ ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์ www.officemate.co.th (B2C : Business to Customer) และรูปแบบ e-Procurement (B2B : Business to Business) พร้อมกันนั้น ยังมีคลังสินค้าที่ทันสมัย สามารถจัดเก็บสินค้าได้ครบทุกรายการ เพื่อพร้อมบริการจัดส่งฟรี รวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง

OfficeMate e-Procurement

จากการขายผ่านระบบแค็ตตาล็อก ขยายรูปแบบมาสู่การขายผ่านระบบออนไลน์ทั้งระบบ B2C จนมาถึงระบบ B2B ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ออฟฟิศเมทได้พัฒนาระบบ e-Procurement ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเฉพาะแต่ละองค์กร จึงสามารถรองรับความต้องการที่แตกต่างกัน จากทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก หรือ องค์กรที่มีสาขากระจายที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องปรับการทำงานหลักภายในองค์กร จึงทำให้ระยะเวลาที่ผ่านมา ออฟฟิศเมท ได้รับความไว้วางใจ ในการสร้างระบบจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศมาแล้วอย่างมากมาย

ขั้นตอนของการสั่งซื้อผ่านระบบ OfficeMate e-Procurement

Process Intro

ความเหนือกว่าของระบบ OfficeMate e-Procurement

 • ออกแบบขี้น เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กรโดยเฉพาะ
 • เป็นระบบที่ช่วยลดเวลา และขั้นตอนในการดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการสั่งซื้อไปจนถึงขั้นตอนการอนุมัติ
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกระบวนการจัดซื้อ เช่น ต้นทุนการผลิตแฝงที่เกิดจากการจัดซื้อนอกระบบ
 • สามารถติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมและอนุมัติการสั่งซื้อด้วยระบบ Paperless ได้ทุกที่ ทุกเวลาจากระบบออนไลน์
 • สามารถติดตามและตรวจสอบขั้นตอนการสั่งซื้อได้อย่างละเอียดด้วยระบบ Report ที่สมบูรณ์แบบที่สุด OfficeMate e-Procurement จึงพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการอีกขั้นหนึ่งของการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมที่สุดสำหรับทุกองค์กร

ลดต้นทุนองค์กร

 • โปรแกรมฟรีสำหรับลูกค้าออฟฟิศเมทเท่านั้น
 • ประหยัดเวลาในการสั่งซื้อ โดย User ไม่ต้องเสียเวลาในการโทรเช็คราคา และการสอบถามรายละเอียดสินค้า เนื่องจากใน web มีรูปภาพ และรายละเอียดที่ชัดเจน ที่ทำให้สามารถตัดสินใจซื้อได้ทันที
 • ลดค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนแฝงในการสั่งซื้อ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าFax ค่ากระดาษ ค่าหมึกพิมพ์ เป็นต้น
 • ลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องมาสต็อกสินค้าเอง ซึ่งทำให้ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ รวมถึงบุคลากรที่ต้องเข้ามาดูแลในส่วนนี้ และไม่ต้องนำเงินมาจม โดยทางออฟฟิศเมทจะทำการสต็อคสินค้าแทนท่าน ซึ่งสั่งวันนี้ พรุ่งนี้ได้ของ
 • ลดข้อผิดพลาดในการปฎิบัติงาน เนื่องจากเป็นการจัดซื้อ แบบอิเลคทรอนิคส์ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยกว่าการโทรสั่ง หรือระบบอื่นๆ

เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการของระบบจัดซื้อ

 • ผู้ใช้งานสามารถดูรายงานได้ทุกขั้นตอน โดยสามารถกำหนดดูได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น การสั่งซื้อย้อนหลัง, รายงานสั่งซื้อของแต่ละหน่วยงาน หรือ แต่ละแผนก, รายงานสินค้าที่สั่งซื้อบ่อย เป็นต้น
 • ควบคุม และติดตามได้ตลอดเวลา ว่าแต่ละ Order อยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว เช่น อนุมัติแล้ว, ส่งของแล้ว เป็นต้น
 • ช่วยควบคุมงบประมาณการสั่งซื้อได้ เป็นรายเดือน, ไตรมาส หรือรายปีก็ได้ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการวัด และประเมินผล
 • เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากใช้ระบบ Internet และ e-Mailในการส่งข้อมูลถึงกัน โดยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้

สร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร

 • เป็นราคามาตรฐาน ซึ่งพิสูจน์แล้วจากกว่า 90,000 องค์กร
 • ตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อได้ทุกขั้นตอน เพราะทางผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานการสั่งซื้อได้ตลอดเวลา
 • บริษัท ร่วมมือกับ ก.พ.ร. และหน่วยงานภาครัฐ ในเรื่องความโปร่งใสในงานจัดซื้อจัดจ้าง