"ออฟฟิศเมทได้เปรียบคู่แข่งคือรวดเร็ว และมีระบบขนส่งที่เป็นเครือข่ายสั่งขอแล้วรอรับได้เลยอีกวัน มีจุดแข็งคือช่วยประหยัดเวลา แรงงานและค่าใช้จ่าย ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน" ...อ่านต่อ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ท่อส่งปิโตเลียมไทย จำกัด


Get Adobe Flash player


View All

บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) : 24 ซ.อ่อนนุช 66/1 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 | โทรศัพท์ 02-739-5555 (120 สาย), แฟ็กซ์ 02-763-5555, อีเมล์ : eprocurement@officemate.co.th | Copyright 2008 © OfficeMate e-Procurement. All Rights Reserved