"ออฟฟิศเมทได้เปรียบคู่แข่งคือรวดเร็ว และมีระบบขนส่งที่เป็นเครือข่ายสั่งขอแล้วรอรับได้เลยอีกวัน มีจุดแข็งคือช่วยประหยัดเวลา แรงงานและค่าใช้จ่าย ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน" ...อ่านต่อ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ท่อส่งปิโตเลียมไทย จำกัด


Get Adobe Flash player


View All

COL Public Company Limited 24, Soi On-Nut 66/1, Suanluang, Bangkok, 10250. Tel: 02-739-5555 (120 lines), Fax: 02-763-5555, E-mail: eprocurement@officemate.co.th | Copyright 2008 © OfficeMate e-Procurement. All Right Reserved