ออฟฟิศเมทจัดสัมมนาครั้งใหญ่ เปิดวิสัยทัศน์เหล่านักจัดซื้อบนกระแสออนไลน์ ในหัวข้อ“ทันกระแสดิจิตอล จัดซื้อออนไลน์”
คลิกอ่านรายละเอียด


ออฟฟิศเมทจัดสัมมนาครั้งใหญ่ตอกย้ำกระแสยุคดิจิตอล ในหัวข้อเรื่อง “ซื้ออย่างไร ให้ทันยุคดิจิตอล”
คลิกอ่านรายละเอียด


กลุ่มออฟฟิศเมทเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ซีโอแอล
คลิกอ่านรายละเอียด


COL Public Company Limited 24, Soi On-Nut 66/1, Suanluang, Bangkok, 10250. Tel: 02-739-5555 (120 lines), Fax: 02-763-5555, E-mail: eprocurement@officemate.co.th | Copyright 2008 © OfficeMate e-Procurement. All Right Reserved