สมัครใช้บริการ | Apply now

ทดลองใช้ระบบ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ออฟฟิศเมทฯ

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นของท่าน เพื่อขอรับ UserName และ Password ก่อนทดลองใช้ระบบ

Company Information

คน

บริษัท (หากไม่มีให้ใส่ 0)

ปัจจุบันท่านเป็นลูกค้าออฟฟิศเมทอยู่หรือไม่ *

ใช่ ระบุรหัสลูกค้า (ถ้าทราบ)
Customer ID 6 หลัก
ยังไม่เคยใช้บริการ

องค์กรของท่านมีความต้องการใช้ระบบ e-Procurement เร็วๆนี้หรือไม่ *

ต้องการใช้ระบบทันที ขอให้เจ้าหน้าที่แนะนำการใช้ระบบ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจ

หากคุณมีบริษัทในเครือ คุณต้องการให้บริษัทในเครือใช้ระบบ e-Procurement ด้วยหรือไม่ *

ต้องการเปิดใช้บริการพร้อมกันทุกบริษัทในเครือ

ต้องการทดลองใช้บางส่วนก่อน

ออฟฟิศเมท ขอแนะนำให้ท่านทดลองใช้โปรแกรมสาธิต ก่อนการตัดสินใจ และหลังจากทดลองใช้แล้ว ท่านสามารถขอเปิดใช้บริการทันที

Captcha